Vol 2, No 5 (2012)

Table of Contents

Article

T. Selvamohan, V. Sandhya
PDF
646-650
D. Isaac Dhinakaran, A. P. Lipton
PDF
651-656
Praseetha P. K, Sugunan V. S, Shabi R, Jegadambikadevi. S
PDF
657-664
I. Priyadarshani, B. Rath
PDF
665-674
Deeksha Gaur, Pankaj Kumar Jain, Vivek Bajpai
PDF
675-684
R. Shyamala, C. Deepalatha
PDF
685-687
S. Ramesh, P. Mayavu, S. Ashok kumar, S. Sugesh, D. Varadharajan
PDF
688-697
Mallikarjuna P.V.R, K. Kondal Reddy, Sashidhar R. B
PDF
698-702
Kumara swamy M, M Rohit K C, Pradeep S K, P Sandip, Parthasarathi B, P Monika, M Neeki, N Nabendu
PDF
703-711
P H A P Siriwardhana, B W A Gunawardena, Steve Millington
PDF
712-716
B. Durga Devi, A. J. Thatheyus, D. Ramya
PDF
727-735
Zellagui Amar, Derouiche Kamel, Gherraf Noureddine, Rhouati Salah
PDF
736-740
Aruna Bhatia, Priyanka Rana, Arpit Sharma, Rupali Singla, Mansimran Kaur Randhawa
PDF
741-746
Aruna Bhatia, Manpreet Kaura, Mansimran Kaur Randhawaa, Arpit Sharmaa, Rupali Singla
PDF
747-749
Takon I. A., Antai S. P.
PDF
750-757
M. Uthiraselvam, S. Ravikumar, S. Abideen, M.Babu Selvam, S.Asmathu Fathima
PDF
758-765
R. Shyamala, C. Deepalatha
PDF
766-767
F. Sarafzadeh, S. M. Sohrevardi
PDF
768-771
Monika Kayasth, Varun Kumar, Rajesh Gera
PDF
772-777
Enyi-Idoh k, K. H. Etim, S. E Ofor, U. A. Mandor, B. I., Ogar M.
PDF
778-782
Nilanjana Das, Lakshmi V. Geetanjali Basak, Jaseetha Abdul Salam, Evy Alice Abigail M
PDF
783-790
K. Sampurna, R. Shyamala
PDF
791-793
Mokula Md. Rafi, M. G. Hanumanthu, S. Rizwana, Kadiyala Venkateswarlu, Dowlathabad Muralidhara Rao
PDF
794-800
Lullu P. K, Lali Growther
PDF
801-804
Gretty K. Villena, Marcel Gutiérrez-Correa
PDF
805-814
Omorodion O. A., Isaac C., Nmorsi O.P.G., Ogoya E. M., Agholor K. N.
PDF
815-819
Shelly Goomber, Pushpender K. Sharma, Ranvir Singh, Jagdeep Kaur
PDF
820-827
Kalpana S, Prabha C, Kumarasamy V, Manjula Datta
PDF
828-831
N. C. Nwokem, C. O. Nwokem, E. E. Ella, A. A. Osunlaja, Y. O. Usman, O. J. Ocholi
PDF
832-835
Nibedita Sarkar, Kaustav Aikat
PDF
717-726