Vol 7, No 6 (2017)

Table of Contents

Animal Biotechnology

Vinoth Kumar, Malliga Elangovan, Raja Sekar Srinivasan
PDF
1-7

Microbial Physiology and Biochemistry

Saptadip Samanta, Subhajit Jana, Sanjay Kar, Pradeep Kumar Das Mohapatra, Bikash Ranjan Pati, Keshab Chandra Mondal
PDF
8-16

Biotechnology

Wamik Azmi, Shikha Chauhan, Manisha Gautam
PDF
17-29

Industrial Biotechnology

Lutfun Neesa, Nasrin Jahan, Md. Abdullah Al Noman Khan, Mohammad Shahedur Rahman
PDF
30-38