Vol 1, No 4 (2011)

Table of Contents

Article

Esumeh F.I, Isibor J.O., Egbagbe I.D.S.
PDF
1-4
Mahmoud Mohamed Elaasser, Marwa Mostafa Abdel-Aziz, Rasha Ahmad El-Kassas
PDF
5-17
A. R. Sarika, A. P. Lipton, M. S. Aishwarya, R. S. Dhivya
PDF
18-24
MAHROUG Hamida, BOUTEBBA Aissa, BOUAKKADIA Hayett
PDF
25-36
Tagoe D. N. A, Adam L, Kangah V. G
PDF
37-44
Akhilesh Upgade, Aashu Nandeshwar, Lalit Samant
PDF
45-51
Monica Agrawal, Manish kumar Agrawal
PDF
52-66
Arun Nagarajan, Udhaya Arivalagan, P Rajaguru
PDF
67-76
Agwa O.K., Chuku W., Obichi E.A
PDF
77-85
Samuel P., Prince L, Prabakaran P
PDF
86-94
T. Diraviyam, T. Jeevitha, P. Saravanan, A. Michael, S. Meenatchisundaram
PDF
95-103
Ikhatua Matilda Iyayi, Okeke Emeka Anthony
PDF
104-110
C. Deepa latha, R. Shyamala, G. Vijayalakshmi, M.V. Rama Rao
PDF
111-113
P. Jeevan, R. Nelson, A.Edith Rena
PDF
114-123
Yaksha Singh, C P Malik
PDF
124-130
R. Pramila, K. Vijaya Ramesh
PDF
131-136
Padmavathi Tallapragada, Kavya Venkatesh
PDF
137-147
Nitumani Kalita, Gayatri Baruah, Rajiv Chandra, Dev Goswami, Jayanta Talukdar, Mohan Chandra Kalita
PDF
148-157
Balasubramanian. K, Ambikapathy. V, Panneerselvam. A
PDF
158-163
Rashmi Dikshit, Padmavathi Tallapragada
PDF
164-174
S. Jeeva, T. Selva Mohan, A. Palavesam, N.C.J. Packia Lekshmi, J.Raja Brindha
PDF
175-182
Abdalla A. EL-SHEBLY, Heba Allah M. Gad
PDF
183-197
Debrah J. S., E. A. Obodai, D. W. Aheto, D.H. A.K. Ameworwor, M. Sarpong-Baidoo
PDF
198-205
Nisha Pareek, M. L. Jakhar, C. P. Malik
PDF
206-215
Usha Malavalli Subbaiah, Sanjay M. Kasetty, Subhashchandra M. Gaddad, Channappa T. Shivannavar
PDF
216-226