Vol 5, No 1 (2015)

Table of Contents

Article

B. Fouzia, A. S. Damle
PDF
1-7
Nisar Ahmed, Shaikh Abdul Baseer
PDF
8-10
R. Shyamala, Janardhan Rao
PDF
11-13
Ashajyothi C, Manjunath k, Kelmani Chandrakanth R.
PDF
14-21
R. Shyamala, Janardhan Rao
PDF
22-23
S. L. Kakad, A. J. Dhembare, Ruchita Chakane
PDF
24-27
Kedar Rokade, Gajanan Mali
PDF
28-33
P. Gayathri Devi, M. Hima Bindu, Ravi shankar Reddy, K. Saileela
PDF
41-44
Navneet Kumar Verma, J. N. Mishra, Gulzar Alam, Shivendra Pratap Singh, Abhay Pratap Singh, Wajahat Ullah Khan
PDF
45-55
Javid Ahmad Bhat, Rajesh Kumar Tenguria
PDF
56-69
N. Sapna Bai, T. O. Sasidharan, O. K. Remadevi, Priyadarsanan Dharmarajan, S. Karutha Pandian, Kannan Balaji
PDF
34-40